Service

Auktoriserade serviceverkstäder

Över hela landet finns ett tätt nät av auktoriserade serviceverkstäder med specialutbildade medarbetare och Nilfisk originalreservdelar.


Förteckning över Nilfisk auktoriserade serviceverkstäder.

 
Garantivillkor:


Konsumentprodukter

Industriprodukter